Warning: Undefined variable $query in /data/web/virtuals/297765/virtual/www/wp-content/themes/nggas/index.php on line 4
Aktuality | New Generation Gas CEE s.r.o.

Aktuality

Kategorie neobsahuje zatím žádné příspěvky

Často kladené dotazy

Od koho můžu biometan koupit?

Rádi vám biometan dodáme. New generation gas CEE, s.r.o. je licencovaným obchodníkem s plynem, který se specializuje na region střední a východní Evropy. Biometan je energetickou komoditou a v souladu s energetickým zákonem jej může prodávat licencovaný obchodník s plynem.

Poznám na výkonu ve výrobě, že odebírám biometan?

Pokud odebíráte plyn z plynárenské soustavy, zůstane výkon výroby bez změny, protože v propojené soustavě se plyny z různých zdrojů promíchají. Pokud odebíráte biometan přímo z výrobny ve formě bioCNG nebo bioLNG, předpokládejte u biometanu menší výhřevnost o cca 10% oproti fosilnímu zemnímu plynu, který obsahuje vyšší uhlovodíky s vyšším spalným teplem.

Komu můžu biometan prodat?

Rádi od Vás biometan vykoupíme. New generation gas CEE s.r.o. je licencovaným obchodníkem s plynem, který se specializuje na region střední a východní Evropy. Biometan je energetickou komoditou a v souladu s energetickým zákonem jej může vykupovat licencovaný obchodník s plynem.

Za kolik se biometan prodává?

Cena biometanu je součtem komoditní a environmentální ceny. Komoditní část ceny biometanu je stejná jako cena fosilního zemního plynu a odpovídá jeho energetické hodnotě. Environmentální část ceny závisí na použitých vstupních surovinách a na výsledné emisní úspoře, kterou biometan má.

Na jak dlouho můžu biometan nakoupit/prodat?

Délka kontraktu je obdobná jako u zemního plynu. Převažují krátkodobé 1-5 leté kontrakty, ale zákazníci stále více hledají jistotu i v dlouhodobých kontraktech typu PPA (Power Purchase Agreement).

V čem se liší různé druhy biometanu?

Biometanů existuje nekonečně mnoho druhů podle použité kombinace vstupních surovin a výsledné emisní stopy. Pokročilý biometan se vyrábí pouze z vybraných surovin, z odpadů a zbytků. Konvenční biometan se může vyrábět i z potravinářské biomasy, nejčastěji z energetické kukuřice. I konvenční biometan může splnit kritéria udržitelnosti.

Z čeho se biometan vyrábí?

Biometan se vyrábí nejčastěji z bioplynu v bioplynových stanicích, nebo z kalového plynu v čistírnách odpadních vod a méně častěji ze skládkového plynu při odplyňování skládek komunálního odpadu.

Je biometan stejný jako zemní plyn?

Energetické využití biometanu je stejné jako u zemního plynu, protože se jedná o chemicky identickou molekulu metanu (CH4). Rozdíl je ale v původu plynu a v emisní stopě. Emise biometanu jsou výrazně nižší než emise zemního plynu. Biometan je obnovitelným plynem na rozdíl od zemního plynu, jehož původ je fosilní.

Co je biometan?

Biometan je obnovitelný plyn biogenního (nefosilního) původu. Někdy se mu také říká obnovitelný zemní plyn, který je tvořen převážně metanem.

Jakou úsporu emisí má biometan?

Emisní faktor biometanu závisí především na surovinách, ze kterých byl biometan vyrobený. Typický emisní faktor biometanu se pohybuje v intervalu od -70 gCO2ekv./MJ do +25 gCO2ekv./MJ. Emisní faktor nižší než -100 gCO2ekv./MJ mají environmentálně nejšetrnější výrobny, které zpracovávají vlhkou mrvu a hnůj a pokud součástí výroby biometanu je také CCU technologie zachytávání oxidu uhličitého (Carbon Capture and Usage).

Víme, co děláme

Víme, co děláme

Biometanu rozumíme, umíme ho získat, ocenit, ocertifikovat, vykoupit a dodat.

Přes hranice

Přes hranice

Na trhu nejsme nováčky. Disponujeme bohatými mezinárodními vztahy a zkušenostmi.

Z první ruky

Z první ruky

Jsme u zdroje při vytváření nových podmínek regulace, dotace a legislativy.

Poradíme

Poradíme

Kromě obchodu jsme schopni klientům poskytnout i cenné poradenství.