Obchodujeme s biometanem a zelenými plyny

Zajišťujeme všechny služby pro obchodování s plynem a emisními úsporami.

New Generation Gas CEE s.r.o. – hero

Co vám můžeme nabídnout?

Jako licencovaný obchodník s plynem zajišťujeme obchodování s plynem, služby subjektu zúčtování a distribuci prostřednictvím plynárenské sítě nebo převozem bioCNG. Specializujeme se na region střední a východní Evropy. Silné obchodní vazby máme také na Ukrajině, ve Švýcarsku, Velké Británii a v členských státech EU v západní Evropě.

Víme, co děláme

Víme, co děláme

Biometanu rozumíme, umíme ho získat, ocenit, ocertifikovat, vykoupit a dodat.

Přes hranice

Přes hranice

Na trhu nejsme nováčky. Disponujeme bohatými mezinárodními vztahy a zkušenostmi.

Z první ruky

Z první ruky

Jsme u zdroje při vytváření nových podmínek regulace, dotace a legislativy.

Poradíme

Poradíme

Kromě obchodu jsme schopni klientům poskytnout i cenné poradenství.

Výkup biometanu

Víme, že dlouhodobé zajištění prodeje plynu za ceny vyšší než jsou výrobní náklady je naprosto zásadním faktorem. Jsme zde, abychom přinesli vyšší hodnotu pro prodej vašeho biometanu. Poskytujeme kompletní služby pro výrobu, certifikaci a prodej biometanu.

Pro výrobce nabízíme poradenství:

 • Jak dosáhnout vyššího zisku
 • Zajistíme audit, certifikaci a měsíční/kvartální/roční výkaznictví
 • Informace o chystané legislativě a investičních dotacích
Nezávazně poptat
Výkup biometanu Výkup biometanu

Dodávka biometanu

Vyřešíme vaše potřeby v dodávkách obnovitelného plynu a úsporách emisí. Poskytujeme kompletní služby pro zajištění dodávek obnovitelného plynu a elektřiny, pro firemní ESG reporting a pro snižování emisí.

Pro výrobce nabízíme poradenství:

 • Jak snižovat emise
 • Jakou zvolit strategii a jak využít biometan pro ESG reporting
Nezávazně poptat
Dodávka biometanu Dodávka biometanu

Certifikace

Doporučujeme opatření, která snižují emise biometanu. Poskytujeme firmám přípravu na audit plnění kritérií udržitelnosti, výpočet emisní stopy a emisních úspor. Zajišťujeme mezinárodní certifikaci udržitelnosti a certifikaci úspor emisí skleníkových plynů.

Certifikační proces zahrnuje:

 • Posouzení interních procesů a požadavků na řízení kvality
 • Ověření požadavků na sledovatelnost a hmotnostní bilanci
 • Ověření emisí skleníkových plynů (je-li relevantní)
Nezávazně poptat
Certifikace Certifikace

Naším posláním je spolupráce na úspěšné a udržitelné budoucnosti

Jako tým přispíváme k transformaci energetiky i celé společnosti a jsme na to hrdí! Specializujeme se na obchodování s biometanem, úsporami emisí, obnovitelnou energií a bioCO2.

Martin Schwarz

Martin Schwarz

Spoluzakladatel a managing partner New generation gas CEE je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Je předním českým expertem na bioenergetiku, nízkoemisní plyny a biometan. Je členem mezinárodních projektů a organizací, které se zabývají biometanem a úsporou emisí.

Byl nebo je členem představenstev většiny společností, ve kterých působil.

Pavel Urubek

Pavel Urubek

Spoluzakladatel a managing partner New generation gas CEE je absolventem Vysokého učení technického Brno.

Je expertem na vytváření strategií a konceptů pro prodej energetických komodit a služeb. Je konzultantem pro úsporná energetická řešení.

Je předsedou představenstva SAKO Brno a.s. a členem představenstev dalších energetických společností.

Kdo za tím stojí?

Certifikáty

Jsme držitelem certifikátů, které jsou pro fungování v oboru nutností.

 • ISCC EU
 • Calculating GHG emissons - biogasCalculating GHG emissons - biogas KZR INiG System
 • ISO9001: 2015 Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Trainig KRZ INiG System principles
 • Calculating GHG emissions - solid biomassCalculating GHG emissions - solid biomass KZR INiG System
 • European Energy Manager licensed for Czech Republic IHK Nuremberg Chamber of Commerce and Industry

Často kladené dotazy

Od koho můžu biometan koupit?

Rádi vám biometan dodáme. New generation gas CEE, s.r.o. je licencovaným obchodníkem s plynem, který se specializuje na region střední a východní Evropy. Biometan je energetickou komoditou a v souladu s energetickým zákonem jej může prodávat licencovaný obchodník s plynem.

Poznám na výkonu ve výrobě, že odebírám biometan?

Pokud odebíráte plyn z plynárenské soustavy, zůstane výkon výroby bez změny, protože v propojené soustavě se plyny z různých zdrojů promíchají. Pokud odebíráte biometan přímo z výrobny ve formě bioCNG nebo bioLNG, předpokládejte u biometanu menší výhřevnost o cca 10% oproti fosilnímu zemnímu plynu, který obsahuje vyšší uhlovodíky s vyšším spalným teplem.

Komu můžu biometan prodat?

Rádi od Vás biometan vykoupíme. New generation gas CEE s.r.o. je licencovaným obchodníkem s plynem, který se specializuje na region střední a východní Evropy. Biometan je energetickou komoditou a v souladu s energetickým zákonem jej může vykupovat licencovaný obchodník s plynem.

Za kolik se biometan prodává?

Cena biometanu je součtem komoditní a environmentální ceny. Komoditní část ceny biometanu je stejná jako cena fosilního zemního plynu a odpovídá jeho energetické hodnotě. Environmentální část ceny závisí na použitých vstupních surovinách a na výsledné emisní úspoře, kterou biometan má.

Na jak dlouho můžu biometan nakoupit/prodat?

Délka kontraktu je obdobná jako u zemního plynu. Převažují krátkodobé 1-5 leté kontrakty, ale zákazníci stále více hledají jistotu i v dlouhodobých kontraktech typu PPA (Power Purchase Agreement).

V čem se liší různé druhy biometanu?

Biometanů existuje nekonečně mnoho druhů podle použité kombinace vstupních surovin a výsledné emisní stopy. Pokročilý biometan se vyrábí pouze z vybraných surovin, z odpadů a zbytků. Konvenční biometan se může vyrábět i z potravinářské biomasy, nejčastěji z energetické kukuřice. I konvenční biometan může splnit kritéria udržitelnosti.

Z čeho se biometan vyrábí?

Biometan se vyrábí nejčastěji z bioplynu v bioplynových stanicích, nebo z kalového plynu v čistírnách odpadních vod a méně častěji ze skládkového plynu při odplyňování skládek komunálního odpadu.

Je biometan stejný jako zemní plyn?

Energetické využití biometanu je stejné jako u zemního plynu, protože se jedná o chemicky identickou molekulu metanu (CH4). Rozdíl je ale v původu plynu a v emisní stopě. Emise biometanu jsou výrazně nižší než emise zemního plynu. Biometan je obnovitelným plynem na rozdíl od zemního plynu, jehož původ je fosilní.

Co je biometan?

Biometan je obnovitelný plyn biogenního (nefosilního) původu. Někdy se mu také říká obnovitelný zemní plyn, který je tvořen převážně metanem.

Jakou úsporu emisí má biometan?

Emisní faktor biometanu závisí především na surovinách, ze kterých byl biometan vyrobený. Typický emisní faktor biometanu se pohybuje v intervalu od -70 gCO2ekv./MJ do +25 gCO2ekv./MJ. Emisní faktor nižší než -100 gCO2ekv./MJ mají environmentálně nejšetrnější výrobny, které zpracovávají vlhkou mrvu a hnůj a pokud součástí výroby biometanu je také CCU technologie zachytávání oxidu uhličitého (Carbon Capture and Usage).